Úvod

Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step – Kolby (vyhlášena 1956) je rozsáhlý komplex stepních svahů a s přilehlými lesními porosty dřínových, habrových a bukových doubrav s podrostem vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin v nadmořské výšce 180-307 m. Na samém vrcholku Kolb najdete upravené vinohrady, ale také i kavylovou a drnovou step. Brzy zjara se to tady zlatí hlaváčkem jarním, v polostínu keřů kvetou prvosenky jarní, v lesním lemu zapalice žluťuchovitá, později se zde rozvoní tisíce květů třemdavy bílé. Lesostepní Kolby patří k nejcennějším botanickým lokalitám jižní Moravy.  
A právě Kolby a krása tohoto lesa se pro mne stala inspirací pro název CHS z Kolbyho vršku, která byla Českomoravskou kynologickou unií schválena 27.6.2007